Ακολουθία Αγίου Ευχελαίου

2013-08-13 12:48

Το Πρόγραμμα της Τρίτης 13ης Αυγούστου διαφοροποιείται ως εξής.

Ο Μεγάλος Παρακλητικός Κανών θα αρχίσει η ώρα 1815 αντί στις 1830

Η Ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου θα ψαλεί η ώρα 1900.