Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα

--------------------