Απιστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 12 Μαρ., 2023

---------------------------