Απιστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 14 Μαΐου., 2023

---------------------------