Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 5 Μαρ., 2023

------------------------