Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 7 Μαΐου., 2023