Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 21 Μαΐου, 2023

--------------------------