Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 19 Μαΐου, 2024

----------------------------