Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 2 Απρ.,2023