Αποστολικόν και Ευαγγελικόν Ανάγνωσμα 

Κυριακής 28 Μαΐου 2023

---------------------