Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 30/4/2023

---------------------