Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 9 Απρ., 2023

---------------------