Ζωντανή Αναμετάδοση

 
 
Κάντε κλικ στην εικόνα

Συνδεθήκαμε με την ιστοσελίδα του Ιερού Ναού.
www.ekklisia-aggeorgiou-agdometiou.com

όπου μέσα από την επιλογή Ζωντανή Μετάδοση και αφού κάναμε κλικ στο εικονίδιο του Αγίου Γεωργίου μπορούμε να παρακολουθήσουμε Ζωντανά την ακολουθία .

Όταν η Ζωντανή αναμετάδοση είναι ενεργοποιημένη  (μόνο όταν υπάρχει ακολουθία) μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εν λόγω ακολουθία την ώρα που γίνεται. (Πάντα ενεργοποιείτε λίγα λεπτά πριν της ώρας της ακολουθίας)

Όταν δεν υπάρχει άμεση μετάδοση μπορούμε να παρακολουθήσουμε παλαιότερες ακολουθίες  μετακινώντας την γραμμή του παράθυρου αναμετάδοσης.