Επιμέλεια και διακόσμηση Πλαισίου Ντίνα Πουλικκά (επίτροπος)

 

Φώτο: Ελενίτσα Δημητρίου (Επίτροπος)

.