Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ
[ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ]
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

θα ψάλλεται η ώρα 6:00μμ στον
 Ιερόν Ναόν Του Αγίου Γεωργίου
και η ώρα 8:00μμ 
στον Ιερόν Ναόν Του Αγίου Δομετίου.
 
=================
 

 

Η Μνημόνευση των τεθνεώτων αρχίζει 

την Παρασκευή 1 Μαρτίου και κάθε παρασκευή

 η ώρα 5:15μμ

 

 

 

 

 

 

Ø     ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗː για ορισμό εξομολόγησης επικοινωνήστε με τους πνευματικούς Πατέρα Θεόδωρο 99436567 και Πατέρα Παναγιώτη 99220003.