Από την Τετάρτη 16/1/2019

 και κάθε Τετάρτη και ώρα 5:00 μ.μ.

θα γίνεται παράκληση στον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιον 

μετά πνευματικής ομιλίας

 

 

 

 

======================

 

FAQ: Αρχική ΣελΙδα

Η κατηγορία είναι κενή.

 

Ø     ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗː για ορισμό εξομολόγησης επικοινωνήστε με τους πνευματικούς Πατέρα Θεόδωρο 99436567 και Πατέρα Παναγιώτη 99220003.