Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος 

την Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024, 

θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό μας του Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες από την Κυριακή των Βαΐων

----------------------------------------

 

 

 

 

 

 

"Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής
και των πτωχών υπερασπιστής,
ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος,
τροπαιοφόρε, μεγαλομάρτυς Γεώργιε,
πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ
σωθήναι τα ψυχάς ημών."

Ασκητικώς προγυμναστής εν τω όρει, τας νοητάς των δυσμενών παρατάξεις, 

τη πανοπλία ώλεσας , παμμάκαρ του Σταυρού .

 Αύθις δε προς άθλησιν ανδρικώς απεδύσω ,

 κτείνας τον αρχέκακον τω της πίστεως ξίφει, 

και δι΄αμφοίν εστέφθης εκ θεού, 

Οσιομάρτυς Δομέτιε ένδοξε