------------------------------------------

Το ερχόμενο Σάββατο 13 Απριλίου 2024 και ώρα 6:30πμ  στον Ιερό Ναό μας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος  Μεσαορίας κ. Γρηγόριος  

θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την θεία Λειτουργία 

του εορτάζοντος Αγίου Γεωργίου του νεομάρτυρος του Κυπρίου

--------------------------------------

 

 

 

 

 

"Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής
και των πτωχών υπερασπιστής,
ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος,
τροπαιοφόρε, μεγαλομάρτυς Γεώργιε,
πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ
σωθήναι τα ψυχάς ημών."

Ασκητικώς προγυμναστής εν τω όρει, τας νοητάς των δυσμενών παρατάξεις, 

τη πανοπλία ώλεσας , παμμάκαρ του Σταυρού .

 Αύθις δε προς άθλησιν ανδρικώς απεδύσω ,

 κτείνας τον αρχέκακον τω της πίστεως ξίφει, 

και δι΄αμφοίν εστέφθης εκ θεού, 

Οσιομάρτυς Δομέτιε ένδοξε