"Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής
και των πτωχών υπερασπιστής,
ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος,
τροπαιοφόρε, μεγαλομάρτυς Γεώργιε,
πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ
σωθήναι τα ψυχάς ημών."

Ασκητικώς προγυμναστής εν τω όρει, τας νοητάς των δυσμενών παρατάξεις, 

τη πανοπλία ώλεσας , παμμάκαρ του Σταυρού .

 Αύθις δε προς άθλησιν ανδρικώς απεδύσω ,

 κτείνας τον αρχέκακον τω της πίστεως ξίφει, 

και δι΄αμφοίν εστέφθης εκ θεού, 

Οσιομάρτυς Δομέτιε ένδοξε

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Οι καλές στιγμές,γίνονται αναμνήσεις 
και οι δύσκολες,γίνονται μαθήματα ! 
 
Καμία ψυχή δε μπορεί να δει το ωραίο,
αν δεν είναι η ίδια ωραία ! 
 
Όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα,
αλλά δεν ψάχνουν όλοι τον Χριστό ! ! 
 
Ένα λουλούδι δε σκέπτεται 
να ανταγωνιστεί το λουλούδι δίπλα του,
αλλά απλώς ανθίζει ! ! ! 
 
Το να ζητάμε συγγνώμη δε σημαίνει
πάντα πώς έχουμε το λάθος,
αλλά ότι εκτιμάμε περισσότερο
τη σχέση μας από τον εγωισμό μας.
 
Αν ρίχναμε κρασί στο νερό 
και όχι λάδι στη φωτιά,ο
κόσμος θα μεθούσε από αγάπη.
 
Δύο να εύχεσαι για όλους:
Πάμπλουτοι στην χαρά 
και πάμπτωχοι στον πόνο.
 
▪︎π.Σπ.Ρ

">

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=%ce%b7+%cf%8d%cf%88%cf%89%cf%83%ce%b9%cf%82+%cf%84%ce%bf%cf%85+%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85+%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%85&&view=detail&mid=38742B7A25C57294D78938742B7A25C57294D789&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25ce%25b7%2B%25cf%258d%25cf%2588%25cf%2589%25cf%2583%25ce%25b9%25cf%2582%2B%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585%2B%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25bc%25ce%25b9%25ce%25bf%25cf%2585%2B%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b1%25cf%2585%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2585%26FORM%3DHDRSC3