Πρόσφορο

 
Η Θεία Λειτουργία ξεκινάει από το σπίτι μας. . . . .
Τι όμορφη και ευλογημένη συνέργεια και μεταμόρφωση. . . .

Από σιτάρι σε αλεύρι από αλεύρι με τα δικά μου χέρια σε πρόσφορο και από πρόσφορο σε δικό Του Σώμα 
μέσα στη Θεία Λειτουργία. 
Είναι λυπηρό να παίρνουμε από τον φούρνο το πρόσφορο ώστε να το πάμε στην Εκκλησία ,
 ενώ κάνουμε τόσο κόπο να φτιάξουμε γλυκά για τους φιλοξενούμενους φίλους μας και συγγενείς στις γιορτές.
Δεν αξίζει ο Κύριος αυτόν τον ευλογημένο κόπο ;