Εορτή της Ορθοδοξιας 2020

(Φωτογραφίες από Ελενίτσα Δημητρίου)