Η Αποκομιδή των Λειψάνων του Αγ Γεωργίου του τροπαιοφόρου