Η Κοίμησις της Θεοτόκου

 
Φιλοτεχνήθηκε από Την Κα Ντίνα Πουλικκά Μέλος της Επιτροπής