Καλλιτεχνική Επεξεργασία και διακόσμηση επιταφίου

Από Ντίνα Πουλικκά μέλος της εκκλ. Επιτροπής με την βοήθεια και συμπαράσταση

Των Ιερέων μας Πατέρες Θεόδωρο Θεοδώρου και Παναγιώτη Αχιλλέως

Και από ομάδα Εκκλησιαστικής Επιτροπής και πιστών ενοριτών μας.

Φωτογραφία Ελενίτσα Δημητρίου
 

Μεγάλη εβδομάδα 2015