Στιγμιότυπα από την Εορτή των Γραμματων

 στην Εκκλησία μας 2019

Φωτογραφία από Ελ.Δημητρίου