Τα Θεοφάνεια 2019

 

(Φωτογράφηση από την Ελενίτσα Δημητριου)