Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 1 Ιαν., 2023

 
----------------------------