Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 10 Απρ., 2022