Αποστολικόν και Ευαγγελικόν Ανάγνωσμα 

Κυριακής 10 Ιουλίου, 2022

-------------------------