Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 12 Φεβρ., 2023

--------------------------------