Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 13 Φεβ., 2022

+++++++++++++++++++++