Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 13 Μαρ., 2022

 

----------------------