Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 13 Νοε., 2022

 
------------------------------