Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 14 Αυγ., 2022