Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 16 Ιαν., 2022

----------------------------