Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 16 Οκτ., 2022

------------------------------