Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 18 Δεκ., 2022

 

 
 
-------------------------------