Αποστολικόν και Ευαγγελικόν

 Ανάγνωσμα Κυριακής 

18 Σεπ., 2022