Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 19 Δεκ., 2021

*******************
----------------------------------------------------------