Αποστολικόν και Ευαγγελικόν 

ανάγνωσμα Κυριακής 19 Ιουνίου, 2022