Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 2 Οκτ., 2022

=============