Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 20 Φεβ., 2022