Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 20 Νοε., 2022

--------------------------