Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 21 Αυγ., 2022