Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 22 Ιαν., 2023

-----------------------------