Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 22 Μαϊου., 2022

-------------------------
-\-