Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 23 Ιαν., 2022