Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 23 Οκτ., 2022

---------------------------------