Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 25 Δεκ., 2022

------------------------------