Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 25 Σεπτ., 2022

---------------------------