Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 27 Φεβ., 2022

--------------------------------