Αποστολικόν Και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 28 Αυγ., 2022