Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 29 Ιαν., 2023

----------------------------