Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 3 Απρ., 2022