Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 3 Ιουλίου., 2022